Donya kang isine loro, dadya pemut
Ora kabeh bener ana kang lagi luput
Eling ndang bali mesti ora kebacut
Mumpung pangeran dereng kersa ngukut

Nganan lan ngering, belok kanan menggok ngiwa
Wis dadi basane pawongan ngiwa dadi culika
Mula bukane nulis miring ngiwa
Pancen ora gampang miring nengen
Embuh mung sanepan apa kasunyatan

Akeh godha akeh sandunge laku
Lamun ngepenke kautaman
Aja gela aja mandheg terusna laku kang bener
Kae kancaku teka nawani kopi sak cangkir blirik

Kamangka labuh srawung sedulur tinutut
Ngiwa apa nengen sing tak ner
Tatag lan teteg lempenga ben tutug

#geguritannunggaksemi

Komentar Anda
Monggo, disebarkan...